Home राष्ट्रिय समाचार दश हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने लेखिएका बोर्ड टाँसिए पनि कारण भने खुलाइएको...

दश हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने लेखिएका बोर्ड टाँसिए पनि कारण भने खुलाइएको छैन