Home राष्ट्रिय समाचार बागमती प्रदेशः ‘रिक्त मन्त्रालयमा मन्त्री राख्न सकिन्छ, अरु मन्त्रालय तत्काल फुटाईदैन :...

बागमती प्रदेशः ‘रिक्त मन्त्रालयमा मन्त्री राख्न सकिन्छ, अरु मन्त्रालय तत्काल फुटाईदैन : मुख्यमन्त्री पौडेल